Paroles The Loxian Gate

Le - modifié le - Par .

Ora beyhe o llay ay o ay a bey ah llay
`Ora beyhe o llay ay o ay a bey ah aday

Phormmayonay
Menemmay bayrr o no
Orpirrrommay
Eepha lyi kul ay o no

Oooo vaya vee, oooo daya dee
Oooo vaya vee, oooo daya dee

Orluuammay
Oanrro a kaleean
Orberummay
Essa phayr mayvollan

Oooo vaya vee, oooo daya dee
Oooo vaya vee, oooo daya dee

Orjummay
Rro llay kollan ju
Orrommayanay
Kammay a menemmay

Oooo vaya vee, oooo daya dee
Oooo vaya vee, oooo daya dee

Horoommay
No bey a errusay
Eella erkaka
`Huruhuru netheejan

Horkanmmaynay
Seva beru sevaran
Nay a korheeay
`Huruhuru netheejan

Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC

Eithne Ni Bhraonain, Nicky Ryan, Roma Ryan